fbpx

Coaching & veiledning

Å være foreldre til komplekse barn kan være krevende og ensomt. Da er det viktig å  få god hjelp. Hos meg får du ikke bare hjelp av en med god fagkompetanse, men du møter en mamma som står i de samme utfordringene selv. Jeg forstår.  

Hvordan er coaching forskjellig fra annen foreldreveiledning?

Som foreldre så handler vi gjerne i et automatisk atferdsmønster. Det kan være fordi det er slik vi alltid har gjort det eller det er slik foreldrene våre gjorde det. Det er det vi tror er det «riktige» å si og gjøre. Og selvom vi har nok erfaring om at det ikke fungerer så fortsetter vi å gjøre det i håp om at vi en dag vil få det resultatet vi ønsker. 

I motsetning til tradisjonell foreldreveiledning, så er det i coachingprosessen du selv som setter agendaen og i samspillet med meg finner du dine egne svar. Sammen så jobber vi for at du skal finne måter å kommunisere og handle på i relasjonen til deg selv og de rundt deg, basert på det du ønsker for deg selv og barnet ditt. 

Dele utfordringer med andre som forstår, har vært så bra for meg.

Det har vært veldig fint å høre på andre sine utfordringer, som ofte er veldig lik våre. Og det å dele utfordringer med andre som forstår, har vært veldig bra for meg. Det å bli bevisst på hvordan man selv er med ungene, det å tenke på at man må fokusere på det positive og ikke mase så mye.

MARTE BEATE ØIESVOLD

GRUPPECOACHING

I ADHD-Veilederens mentor- og coachinggruppe er du en del av en liten gruppe foreldre i samme situasjon, som jobber sammen (nettbasert) i 5 måneder.  Med en gruppeprosess, så vil du i tillegg til coaching, få et fellesskap og tilhørighet med andre foreldre i samme situasjon som skritt for skritt jobber med å takle  de utfordrende situasjonene i familien. Det som skjer i disse gruppene er helt magisk. 

Sett deg på venteliste, så kontakter jeg deg når jeg har ledig plass.

Fordeler

  • Fellesskap og tilhørighet med andre foreldre
  • Implementering av nye atferds- og kommunikasjonsmønstre for varlig endring.
  • Barna får bedre selvbilde
  • Du får mer ro og overskudd
  • En god familiehverdag for alle

«Som å være på et stormfullt hav og endelig funnet en livbøye» – Irene

INDIVIDUELL COACHING

Foreldre bruker gjerne så mye energi på barna sine at de glemmer seg selv. Men når vi ikke har mer å gå på, overfører vi gjerne stresset på barna, og utfordringene eskalerer. I coachingprosessen så stopper du opp, og blir bevisst deg selv og hvordan du handler og reagerer i ulike situasjoner. Dette gir mulighet til å implementere mer hensiktsmessige strategier, slik at du blir den best mulige forelderen, for alle barna dine. 

Sett deg på  venteliste så kontakter jeg deg når jeg har ledig tid.

Fordeler

  • Skreddersydd etter dine behov
  • Implementering av nye atferds- og kommunikasjonsmønstre for varlig endring.
  • Barna får bedre selvbilde
  • Du får mer ro og overskudd
  • En god familiehverdag for alle

«Coachingen har betydd utrolig mye for at livet med barn med ADHD skal være godt» – Reidunn

Vi er overveldet over resultatene vi har fått etter individuell coaching

«Vi er overveldet over resultatene vi har fått etter individuell coaching med Cecilie. Målene som vi satte ved starten av coachingen virket som utopi, men etter endt coaching har vi kommet mye lengre. Dette har gitt oss en hverdag som er mye mer rolig og harmonisk enn hva vi hadde forestilt oss. Cecilie har mye kunnskap og en særdeles god evne til å forstå våre utfordringer og se hva som må til for å overkomme disse. Hun har gitt oss konkrete forslag og strategier på hvordan vi skal nå våre mål, og det har virket!»

JØRGEN & CATHRINE

HVORDAN JOBBER VI SAMMEN

bestill en samtale

I samtalen kartlegger vi hva som er deres største utfordringer, hva du ønsker og hvordan ADHD-Veilederen kan hjelpe deg eller dere best mulig.

Læring

Du får tilgang til nettbaserte ressurser der du lærer å forstår og møte komplekse barn. Coachingen vil vi brukes til å endre kommunikasjons- og handlingsmønstre. ​

Coachingprosessen

Jeg tilbyr ulike mentor- og coachingpakker, individuelt og i gruppe. Uansett pakke, så er målet er at dere skal ha en god familiehverdag.

Jeg har dessverre ikke noe ledig for øyeblikket. Sett deg på venteliste og jeg kontakter deg for en uforpliktende kartleggingssamtale så snart jeg har ledig tid. 

Hva kjennetegner en DNCF-sertifisert coach?

En coach er en fordomsfri og likeverdig samtalepartner med forståelse og respekt for at mennesker har ulik virkelighetsoppfatning og opplevelse. Coachen må derfor ha gode empatiske evner, kommunisere godt og etterleve etiske retningslinjer.

En DNCF Sertifisert Coach har:

– Tatt alle tre trinn på en DNCF godkjent skole og gjennomført praksis etterfulgt av et sertifiseringsforløp under veiledning av en mentor.
– Bestått en formell eksamen med en DNCF godkjent ekstern sensor som eksaminator.
– Under hele utdanningsløpet blitt vurdert etter egnethet og fremstår som kvalitetsbevisst og seriøs.
– Signert på avtale om å følge strenge etiske retningslinjer for å kunne fungere som coach og til enhver tid følge Norsk Bransjestandard for Coaching.