fbpx

Det er vondt når din tante sier at det neppe kan være riktig, denne diagnosen. Eller når din venninne fastholder at barnet fremstår akkurat som de andre barna på samme alder. Og du vet at det er løgn.

Veldig mange foreldre til barn med autisme, ADHD eller tourettes bruker lang tid på å akseptere at situasjonen er sånn. At diagnosen de nettopp har fått påvirker barnet på den måten det gjør. At diagnosen vil følge barnet hele livet. Det tar tid for deg, men noen ganger tar det enda lengre tid for dine nærmeste å akseptere.

Men du skal vite at det er en naturlig del av deres sorgprosess.

Å få et barn med en diagnose er en sorgprosess

Jeg har flere ganger tidligere sammenlignet det å få et barn med en diagnose, med en sorgprosess. Det er mange følelser som skal fordøyes, og mange praktiske hensyn som må planlegges på nytt. Det blir et annet liv enn du hadde tenkt, for barnet og hele din familie.

I møte med problemer som ikke kan løses, har Kübler-Ross beskrevet 5 stadier av sorg:

  • Fornektelse
  • Sinne
  • Forhandling
  • Depresjon /maktesløshet
  • Aksept

Dine nærmeste vil ofte se til deg for å vite hva de burde gjøre, og de kan derfor fremstå som at de har kommet en lengre vei mot aksept enn det de har. De kan speile dine følelser for å gi deg ro, mens de selv befinner seg i noen av de første fasene.

Kanskje fornekter de, og vil ikke helt tro på at barnet virkelig har en diagnose? Kanskje er de sinte og synes det er blodig urettferdig, det som skjer? Kanskje føler de stadig på en maktesløshet.

Alle disse følelsene er normale, selv om det kan gjøre vondt for deg å møte folk rundt deg som er i andre faser av aksepten enn deg selv. Det kan føles fremmed. Ja, til og med litt uhøflig. 

Bølger av sorg

Det er viktig å være klar over at i lengre sorgprosesser, vil du kunne hoppe frem og tilbake i disse fasene. Det er det som skjer når jeg sier at bølger av sorg treffer meg enkelte ganger. Det kan være en bølge av maktesløshet eller sinne, før det stilner og lander i aksept igjen.

Disse bølgene trigges ofte av begivenheter i barnets liv, eller begivenheter som skulle vært i ditt eller barnets liv. Som du hadde planlagt. Det er viktig at du lar dem komme, og at du er åpen for at også dine nærmeste kan ha de samme bølgene.

Hva gjør du for å hjelpe folk rundt deg til aksept?

Det vil ikke enkelt for folk rundt deg å komme til aksept med en diagnose. Det var jo ikke enkelt for deg heller. Kanskje gjorde du ikke annet enn å tenke på diagnosen i flere dager? Kanskje stengte du deg inne og ville ikke snakke med noen? Kanskje holdt du deg opptatt for å unngå å ta stilling til den?

Synes du det er vanskelig at dine nærmeste ikke kommer til aksept med diagnosen, kan du prøve disse tre tipsene:

  1.  Ha som utgangspunkt at vi har alle en positive hensikt. De mener ikke noe vondt med det de sier. De gjør så godt de kan ut i fra de forutsetningene de har der og da. 
  2. I stedet for å oppgitt prøve å «banke forståelse» inn i hodet på den det gjelder, del informasjon som er til å stole på, slik at de kan skaffe seg kunnskap uavhengig av deg. 
  3. Ha ne god kommunikasjon med de nærmeste. Pass på at både du og den du snakker med er i en god tilstand, der dere er i godt humør og er rolige (både på innsiden og utsiden). Det gjør det lettere å  være åpen og nysgjerrig på deres tanker og følelser, samt være åpen og ærlig om hvordan du har det.

Har du opplevd at folk rundt deg ikke aksepterer diagnosen, må du gjerne sende meg en mail eller melding på instagram.