fbpx

Teknikken jeg bruker for å være trygg som mamma

Som foreldre til barn med ADHD og andre utfordringer, får vi mange råd  fra eksperter om hva vi bør gjøre og ikke gjøre. Alt vi ønsker er å være trygg i foreldrerollen.

Desperate som vi er etter å finne noe som fungerer, prøver vi ut «alt». Vi prøver ut en ting, føler at det ikke fungerer, også prøver vi ut en ny ting. Og for hver gang blir vi enda mer usikre, enda mer stresset. 

Er det ingenting som fungerer?? 

Det er noe som fungerer. Og kjernen i det å gjøre det som fungerer er å bli trygg på seg selv og i relasjonen til barna. Både når alt er fint og greit, men mest av alt, når vi står i utfordringene og har den indre diskusjonen med oss selv om hva vi skal gjøre. 

Teknikken jeg deler med deg i dag, har jeg hatt stor glede av selv. Det har gjort meg mer bevisst på meg selv og den mammaen jeg ønsker å være.

Lag nye stier i hjernen

Det som er så kraftfullt med denne teknikken, er at du lager nye stier i hjernen (nye nervebaner).

Hjernen har en lommelykt, og den lyser på det samme stedet hele tiden. Det vil si, at når du kommer i en utfordrende situasjon, så er dette noe som hjernen har et minne av, og det trigger en reaksjon. Så hjernen vår har bestemt utkommet før det har blitt en situasjon. 

Veldig upraktisk. Så denne teknikken gir deg en mulighet til å trene opp hjernen til å lyse lommelykten på andre stier som også kan være mulig å gå (eller tanker å tenke). 

Trygghet - hva er det?

Først må vi se litt på hva trygghet er? 

Trygghet er for det første noe vi er i oss selv, det å være trygg på seg selv og i relasjonen til andre mennesker.

Trygghet er å vite at du kan håndtere en situasjon, at du kan handle som du har planlagt og at du lykkes i en aktuell situasjon. Utfordringen i relasjonen til barn med ADHD og andre lignende utfordringer er at de sliter med impulsivitet og har lav frustrasjonstoleranse, slik at det gjør det mer krevende for oss å lykkes i det vi planlegger. Det gjør at relasjonen til barn med utfordringer gjerne er mer krevende enn relasjonen med andre barn. Å være trygg i foreldrerollen blir derfor ekstra vanskelig når du har barn med utfordrende atferd. 

Teknikken jeg skal gir deg, er enkel og kraftfull. Den tvinger deg rett og slett til å stoppe opp, og bli bevisst. Dette gjør at du sakte men sikkert bryter disse automatiske handlingsmønstrene. 

Smilende kvinne og trygg mamma som leker med barna sine som har ADHD.

Teknikken for å være trygg i foreldrerollen som mamma

Det første jeg vil du skal gjøre er å skrive ned 3 ord som er viktig for deg. Hvem og hva ønsker du å være i deg? For meg selv er det viktig for meg å være raus, rolig og ha mot. 

Deretter vil jeg at du skriver ned 3 ord som er viktig for deg i relasjonen til barna dine. Hvem og hva ønsker du å være som mamma? 

For meg ønsker jeg å være en kjærlig mamma, jeg ønsker å være trygg, og en de har tillit til. 

Når du nå har skrevet opp ordene som er viktige for deg, skal du lage alarm på telefonen din. Du lager en alarm der du skriver inne de tre ordene som er viktig for deg, og en annen alarm på de som er viktig i relasjonen. (NB. om du ikke vet hvordan du skriver inn tekst på alarm på IPhone: Klikk på rediger alarm, deretter klikker du på den, og på «Etikett» der det står alarm, kan du endre tekst).

Du kan gjerne lage to alarmer på hver av de, slik at  ringer annenhver gang, to ganger om dagen hver. 

Hver gang alarmen ringer, stopper du opp og blir bevisst. Dette gjør at du kan endre tankesett eller handling. 

Du trener rett og slett hjernen til å lyse lommelykten på andre steder, eller begynne å gå opp nye stier i hjernen. 

Det kan kanskje virke litt sært, eller fremmed? 

Gi det en sjanse. Husk at fastlåste mønstre kan endres, men vi må ta noen aktive valg.