fbpx

Hva er et raserianfall og hvordan møter du barnet på best mulig måte?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Det er sjelden noe som er så utfordrende for foreldre til barn med ADHD som sinne og raserianfall. De er vanskelige å forstå, vanskelige å unngå, og kanskje vanskeligst: å møte barna på en god måte. 

Når barna fortsetter å ha raserianfall etter det er forventet at de skal kunne håndtere følelsene sine bedre (førskolealder), så blir det et enda større problem, både for barn og voksne. 

Barn med ADHD/TS/AS fortsetter gjerne å få raserianfall. Dette er fordi de ikke utvikler følelsesmessig regulering som en del av den normale utviklingen. På samme måte som at de har vansker med å håndtere egne tanker og handlinger. 

Raserianfall og mental kollaps – forskjellige ting

Har du imidlertid tenkt på at barn med ADHD, AS eller TS ikke bare får raserianfall, men også meltdowns?

Min datter var ikke gammel da hun sa at hun hadde to måter å være sint på. 

Den ene måten er da jeg blir sint på dere fordi jeg ikke får lov til det jeg vil. Men så er det en annen måte å være sint på og da vet jeg ikke hva som skjer og hvorfor jeg blir sint. Det er skummelt.

Du kjenner det kanskje igjen?

Både raserianfall og mental kollaps har to fellesnevnere. De er begge en måte for barnet å kommunisere på. Barnet prøver å fortelle deg at noe er dumt, urettferdig eller vanskelig. Det blir som feber, det er alltid en årsak bak. Denne årsaken er det vårt ansvar å finne, det er da vi kan hjelpe på en god måte. En annen fellesnevner er at det kommer av følelser som barnet ikke klarer å regulere selv. 

Ved første øyekast kan raserianfall og mental kollaps se like ut. De har imidlertid forskjellige årsaker og må møtes på ulik måte.

I denne artikkelen skal vi ha fokus på raserianfall. Hva det er og hvordan møter du best barnet.

Hva raserianfall er

Når små barn ikke får det som de vil, blir de gjerne sure, irriterte og sinte. Dette synes vi er helt greit når barna går i barnehagen. Og for nevrotypiske barn avtar gjerne raserianfallene rundt førskolealder da barnet får bedre utviklet språk og klarer å forklare hva de blir sinte for. 

Raserianfall er naturlig når barnet føler at han fortjener noe eller trenger noe, som han ikke får. Det kan være godteri, PC-spill, en leke eller lignende. I og med at barnet enda ikke har et så godt utviklet språk og ikke klarer å regulere følelsene sine, blir han overveldet av frustrasjon og føler på urettferdighet. 

Raserianfall er gjerne et mildere form for anfall, hvor barnet enda har noe kontroll over atferden sin. Barnet kan for eksempel stoppe midt i raserianfallet for å sjekke om han får oppmerksomheten din. De stopper derfor gjerne når de får det de vil – eller når de skjønner at de ikke får det de vil.

Dette er den tydelige forskjellen på raserianfall og mental kollaps. Her mister barnet gjerne helt kontrollen. Atferden stopper bare når barnet er utslitt eller foreldrene har klart å roe ned. 

Det er imidlertid viktig å være klar over at noe som starter som et raserianfall kan gå over til mental kollaps. 

Et raserianfall kan absolutt være krevende å stå i, men det er viktig å huske at det er noe som barna har noe kontroll over. De kan gjerne endre atferd avhengig av hvordan de voksne rundt dem reagerer. 

Hvordan møter du barnet i et raserianfall

Bli enige om et tegn

Snakk med barnet om hva det å “bli frustrert” ser ut som fra din side. Bli enige om et tegn som du kan bruke når du ser at han begynner å bli frustrert. Det kan for eksempel være at du tar deg selv på øredobben. Snakk om hva dere begge kan gjøre for å roe ned situasjonen når du bruker tegnet.

Ha et rolig sted å trekke seg tilbake til

Med dette så mener jeg ikke et time-out sted, men et sted i huset som barnet vet at her kan jeg gå for å være i fred og roe seg ned alene.

Reflekter over hva som er årsaken

Jeg snakker mye om å være nysgjerrig. Ved å finne ut hva som er årsaken til frustrasjonen blir det lettere for deg å gripe inn tidlig slik at det ikke utarter seg. Det vil også gjøre det lettere å vite hva dere kan gjøre for å unngå en lignende situasjonen i fremtiden.

Sett varme, klare grenser

Se og anerkjenn det barnet ditt ønsker, samtidig som du setter grenser.

Når du er sikker på at det er et raserianfall og ikke en mental kollaps, så er det viktig å være tydelig på hvordan du ønsker at barnet skal oppføre seg. Dette vet du fordi barnet enda har noe kontroll over seg selv og situasjonen.

Dette vil du for eksempel merke ved at han roer seg når han får det som han vil eller skjønner at det ikke nytter å mase mer. I slike situasjoner kan det være nyttig å bruke “Når – Da”-strategien. “Når du snakker til meg på en rolig måte, da kan vi snakke om dette”. Han vil kanskje ikke roe seg med en gang, men vær rolig og klar på at dette snakker vi om når du er rolig.

Hva er et raserianfall og hvordan møter du barnet på best mulig måte?

Anerkjenne følelsene

Husk at alle følelser er tillatt. Det betyr imidlertid ikke at all atferd er tillatt. Ja han har en atferd som ikke er akseptabel. Men vet du hva? Det vet han antakelig like godt som deg. OG det betyr ikke at ikke følelsene hans er ekte.

Når du skrur av PC-spillet så blir han skikkelig sint. Det er naturlig. Det vil ikke dermed si at atferden er akseptabel. For å anerkjenne følelsene hans kan du si “Jeg vet at du blir sint på meg når jeg ber deg om å skru av dataspillet. Det blir jeg også når jeg må stoppe med noe jeg synes er gøy”. Da vil han føle seg sett, forstått og anerkjent.  

Ignorering

Dette er et tips som du bruker med varsomhet. For å ignorere barnet er det viktig at du er sikker på at det ikke er mental kollaps, men et raserianfall der han har noe kontroll. Merker du at du gir næring til atferden ved oppmerksomheten du gir han, så kan det være bedre å gi han rom og ikke respondere. 

Gi oppmerksomhet til atferden du ønsker å se

Når barnet ditt får tilbake kontrollen over følelsene sine og roer seg ned, så sett ord på det. Husk å være spesifikk på det som barnet gjør bra: “Jeg vet at du var skikkelig sint og at det var vanskelig for deg å stoppe å rope. Du var god til å roe deg ned. Nå kan vi snakke om dette på en rolig måte

Les mer om det å stoppe frustrasjonsutbrudd.

Legg merke til at det å holde barnet ditt ansvarlig er ikke på listen. Det skjer ikke i kampens hete, men når alle har roet seg ned. Det vil gjøre at barnet er mottakelig for å lære og du vil også være en bedre lærer.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin