fbpx

Hvordan lære barn å regulere store følelser

Har du et barn med masse store følelser, som frustrasjonsutbrudd, sinne, kanskje rent raseri? Hvordan lærer du barnet ditt å regulere disse store følelsene?

De fleste foreldre tar foreldreoppgaven alvorlig. Vi lærer barna våre alfabetet. Gangetabellen. Vente på tur. Rett og galt. Men ofte så tenker vi ikke en gang på en læring som vi formidler til barna våre, som er mye viktigere: Hvordan håndterer vi følelser?  Når vi lærer barna å håndtere sine egne følelser, lærer vi dem også å regulere atferden sin. 

ADHD – en reguleringsvanske

Dr. Russell Barkley, en av nestorene innen ADHD-feltet, beskriver ADHD som en reguleringsvanske. Dette skyldes utfordringer i frontallappen, det området av hjernen som styrer alle våre tanker, handlinger og følelser.

 Ifølge Dr. Barkley er den emosjonelle impulsiviteten ofte en større utfordring for personer med ADHD enn konsentrasjonsproblemer.  Evnen til å regulere seg selv, er derfor mye viktigere for barnas livskvalitet enn de kognitive evnene, altså intelligensen.  Håndtere følelser er selvfølgelig viktig for alle barn. For barn med ADHD og andre reguleringsvansker (som tourettes, autisme og traumer) er det imidlertid enda viktigere, og enda mer krevende, fordi evnen til å regulere seg selv nettopp er hovedutfordringen. 

Foreldre er usikre på hvordan de skal lære barn å regulere følelser

Min erfaring er at foreldre er veldig usikre på hvordan de skal lære barna å håndtere følelser. Usikkerheten er gjerne knyttet til at det gjerne er et ukjent terreng for oss. De færreste av oss har nok lært det fra våre foreldre.  

For min egen del har dette vært det mest krevende og det mest verdifulle jeg har lært barna mine. Krevende fordi jeg selv ikke hadde lært å bli kjent med og regulere egne følelser da jeg var barn. Det mest verdifulle fordi jeg så tydelig utvikling hos barna mine,  jeg følte meg mye tryggere og roligere i foreldrerollen, og vi fikk en langt bedre relasjon. 

Hvordan lære barn å regulere følelser?

Barn lærer hvordan de skal håndtere store følelser når du:

  1. Er rolig midt i deres frustrasjon
  2. Aksepterer følelsene selv om du ikke tillater all atferd 
  3. Responderer på deres sinne med medfølelse, slik at de kan vise oss tårene og redselen bak sinnet

Forskning viser at i denne prosessen så lærer hjernen til barnet å trøste seg selv. Etterhvert så vil de lære å regulere seg selv midt i stressende situasjoner og følelser. 

Er du en emosjonsfokusert forelder?

Eksperter kaller det for å være emosjonsfokusert når du lærer barnet å håndtere følelser. Det betyr ikke at barnet skal få lov til å gjøre hva det vil, det er en viktig distinksjon mellom det å være holdningsløs og emosjonsfokusert.  Når du er emosjonsfokusert har du en betingelsesløs kjærlighet som ethvert barn trenger. Kjærlighet er ikke nok, men uten den, er det ingenting annet som vil fungere.  

Du er emosjonsfokusert når du:

  • Ser bak den dårlige atferden og er nysgjerrig på årsaken. 
  • Lytter, uansett hvor vanskelige følelsene er. Istedet for å sende dem på rommet til «de oppfører seg ordentlig».
  • Responderer på barnets sinne eller frustrasjon med «hvordan kan jeg hjelpe deg?» istedet for at vi selv blir trigget. 
  • Hjelper dem med følelsene først, for deretter å vente til de er rolige før vi setter grenser for atferd. Det er først når voksne og barn er rolige, at vi har en mulighet til å lære.  

De foreldrene som klarer å regulerer egne følelser og aksepterer barnas følelser, har barn som lærer å håndtere sine følelser og atferd tidligere enn andre barn. De er nærmere foreldrene sine gjennom tenårene og i voksenlivet, de er mer trenet i roe seg selv ned, og de håndterer stress bedre, både som barn og voksne.  

En utfordrende og spennende tanke for oss foreldre? Absolutt. Det er det viktigste du lærer barna dine. Hver dag.  

Har du et barn med frustrasjons- og sinneutbrudd, kanskje slår, sparker eller kaster barnet ting i raseri?I  Kurset “Lær barnet å takle følelser” lærer du å forstå årsaken til frustrasjons- og sinneutbruddene, hvordan du møter barnet på en god måte og du får konkrete verktøy for hvordan du lærer barnet å takle følelsene sine.