fbpx

Foredrag & seminar

Med økende krav på skolen, er det flere og flere elever som strever med å håndtere atferden sin. Som pedagog vet du at det å ha en krevende elev som ikke sitter stille ved pulten, ikke hører på beskjeder eller som bråker, sprer seg fort i klasserommet. Medelever mister verdifull undervisning og de blir frustrerte og ukonsentrerte. Lærerne ønsker jo at alle elevene skal lære og føle mestring, men de har ofte ikke de ressursene, verktøyene og strategiene for å hjelpe de elevene som sliter.

Foredrag

MED MEG PÅ LAGET FÅR DERE IKKE BARE KUNNSKAP OM HVORDAN FORSTÅ & MØTE BARN MED UTFORDRENDE ATFERD, MEN OGSÅ VERKTØY FOR Å OMSETTE DET I PRAKSIS

Av og til kan lærere og andre som jobber med barn føle at de kaver med hodet under vann. Hva skjer? Hvordan skal barnet håndteres? Og hva med alle de andre som må tas hensyn til samtidig? De ansatte reagerer og opptrer på ulik måte etter hva de selv tenker er riktig. Noe som igjen gjør det uforutsigbart for barnet. Og som gjør at atferden forverres.
Målet mitt er at dere skal bli trygg på hvordan dere skal jobbe med elever med som har ulike utfordringer. Det innebærer teoretisk kunnskap om barns utvikling og forståelse av de nevrologiske utfordringene, og konkrete tips og strategier til hvordan dere møter barnet.  Tilbakemeldingene sier at min formidling er konkret, motiverende og autentisk. Som mamma til to barn med autisme, ADHD og angst snakker jeg fra hjertet.
Cecilies foredrag om ADHD og læring gav oss mye og konkret faktakunnskap om ADHD og hvordan det kan påvirke et barns skolehverdag. Dette var en viktig øyeåpner. Samtidig fikk vi mange tips og råd om hvordan vi kan skape bedre relasjoner og bedre læring for våre elever, og hvordan våre skoler kan bli et enda bedre, tryggere og triveligere sted å være for alle. Under foredraget delte Cecilie mye av sine egne erfaringer med egne barn. Det gjorde at foredraget ble levende, ekte og kommuniserte med tilhørerne på en veldig engasjerende måte. Vi vil gjerne anbefale foredraget til Cecilie til andre skoler. Tusen takk for mye god læring.
SYLVI KRISTIN BRANDSÆTHER
Leder helsefremmende arbeid Sørfold kommune
Tusen takk for et flott og lærerikt foredrag! Både lærere, barneveiledere og ledelsen hadde et meget godt utbytte av kursdagen. Du gav på en fin måte konkret førstehjelp til våre ansatte slik at de kunne forstå og sette seg inn i elevers perspektiv og virkelighetsforståelse. Forskjellen som du trekker opp med hvorvidt barna "ikke vil» eller «ikke kan» vet jeg var en tankevekker for mange der tidligere erfaringer gjorde at vi så elevenes atferd på en annen måte. Takker også for at du deler personlige erfaringer underveis og eksemplifiserer med opplevelser som vi i skolen kjenner oss igjen i. Jeg tror vi alle er blitt mer "nysgjerrige". I tillegg har vi også fått nyttige praktiske tips vi kan bruke rett inn i undervisningen. Dette må lærere rundt om landet få høre!
ØRJAN HALVORSEN
Rektor, Skistua skole, Narvik