fbpx

7 kjennetegn ved ADD

Hva er kjennetegnene ved ADD?

Barn og unge med ADD, blir lett misforstått. Hun kan jo ikke ha ADHD fordi «hun er jo så rolig».

De barna skal vi snakke om i dag.

Det er på tide at de får en stemme. De blir ofte misforstått, fordi det som kjennetegner ADD, gjerne er skjulte vansker, som derfor ikke blir tatt på alvor.

Dette er barna og ungdommene som har typiske ADHD-utfordringer, men ikke er hyperaktive.

De som på mange måter kan ha større utfordringer selv om de er mer skjult.

Eller er de egentlig det?

Kanskje er det vi voksne som misforstår tegnene?

Denne artikkelen og videoen går igjennom 7 typiske kjennetegn ved ADD eller ADHD uoppmerksom type.

Kaja er en veldig likandes jente som kan sitte lenge og holde på med ting som hun interesserer seg for. Det gjør at de rundt Kaja sier at hun kan jo ikke ha konsentrasjonsvansker, hun kan jo sitte i timesvis. Når det kommer til skolearbeid og andre ting som Kaja syns er kjedelig, klarer hun ikke å konsentrere seg i det hele tatt. Hun hører også sjelden på beskjeder som foreldrene gir og hun går for å være lat. Det blir bare bråk når foreldrene ber henne om å legge bort det hun holder på med for å gjøre lekser eller dekke på bordet.

7 typiske kjennetegn ved ADD

I denne artikkelen går vi igjennom 7 typiske kjennetegn ved ADD

1. Styre energinivå

Kaja  er ikke hyperaktiv, men hun har utfordringer med å styre energinivået sitt. Hun svarer på beskjeden fra mamma: «Ja». Og intensjonen er virkelig å gjøre det hun blir bedt om. Men så klarer hun bare ikke.

Et typisk kjennetegn ved ADD er nettopp utfordringer med å styre energi og innsats. Enten så er det lite energi eller så har de mye energi. Når energien er lav så kan det tilsynelatende virke som latskap, men i virkeligheten så er det frontallappen i hjernen som tuller det til igjen.

Det motsatte er et for høyt energinivå. Hopper opp og ned, super rastløs. Tull og fjas. Høyt energinivå kommer heller ikke alltid ut som utvendig energi, men som en indre uro. En motor som bare går og går, uten at den er spesielt synlig utad. Annet enn at du kanskje legger merke til kriblingen og fiklingen?

Hvor ble det av å ha et passende energinivå da?

Gjennomsnittet er ofte vanskelig å finne. Det finnes liksom ikke noe mellom svart og hvitt.

Dette henger også sammen med utfordringer med å styre innsatsen sin. «Jeg klarer ikke å sette i gang jeg» sier Kaja. «Mamma må mase på meg hele tiden».

Det må jo gå an å ta seg litt sammen?! Skjerp deg litt!

Du må bare være litt strengere får moren til Kaja høre. Løsningen er en konsekvens eller belønning om hun nå mot formodning skulle gjøre det hun blir bedt om. Hun kan jo ikke få lov til å gjøre som hun vil!

Men det går ikke på viljen til Kaja.

Kaja VIL! Hun vil masse og intenst. Hun klarer bare ikke!

Årsaken er enkel. Det står ikke på Kajas vilje, men på en hjerne koblet sammen på en annen måte enn andres hjerner.

Kaja kommer stadig bort i et annet problem også. Hun klarer ikke å starte og gjennomføre oppgaver.

2. Starte og gjennomføre oppgaver

Utfordringen med å starte og gjennomføre oppgaver, henger naturlig sammen med hvor krevende det er for Kaja å regulere energien og innsatsen sin.

Som så mange andre med ADD, klarer ikke Kaja å starte på en oppgave. Intensjonen er å starte, men så blir det umulig når du står der. Hvor skal jeg starte? Hva skal jeg gjøre?

La oss si at Kaja har fått et dytt da. En starthjelp. Da kommer neste utfordring;  Å faktisk kunne klare å gjennomføre oppgaven. Dette her har mye med motivasjon å gjøre. Jeg pleier å si at de mangler «bare få det gjort knappen».

Den knappen har jeg når hybelkaninene dukker opp, eller når sengetøyet ikke har vært skiftet på to uker. Da gjør jeg det, selv om det ikke er det kuleste jeg gjør. Jeg gjør det fordi jeg kan allerede lukte den deilige, friske duften av rent sengetøy også er det noe som bare må gjøres.

For barn og unge som ikke har denne knappen så er de avhengig av motivasjon for å få gjort det som skal gjøres.

I denne artikkelen deler jeg noen tips til hvordan du får barnet eller ungdommen til å gjøre kjedelige oppgaver!

3. Fokus og konsentrasjon

Du tenkte kanskje at Kaja ikke klarer å holde å konsentrere seg fordi hun har ADD?

Der tar du feil. Et typisk kjennetegn ved ADD et hyper fokus. Er det noe som hun syns er spennende og motivert for, så er det få som klarer å konsentrere seg så bra som henne.

Du tror kanskje at hun overhører deg når du gir en beskjed? At hun later som om hun ikke hører fordi hun ikke vil? Det er faktisk fullt mulig at hun ikke har hørt hva du sa i det hele tatt. Hun er så fokusert på det hun holder på med og da klarer hun å stenge ute alt mulig annet.

Hyperfokus er en stor styrke for barn som Kaja. Det er veldig sjelden at jeg er så fokusert at jeg klarer å stenge alt mulig annet ute. Det er ikke alltid at det er det vi ønsker når ungene våre spiller dataspill, men klarer du å kanalisere fokuset på en god måte, så er det en kjempegod egenskap å ha med seg.

ADD kjennetegn

4. Tidsforståelse

Det fjerde kjennetegnet er dårlig tidsforståelse. Er det noe som kjennetegner barn og unge med ADD så er det håndtering av tid. Kanskje du er en av dem som er så flink til å varsle i forkant. Om ti minutter så skal du avslutte spillingen. Så kommer du tilbake for å si at nå er det fem minutter igjen.

Så er spørsmålet om det fungerer. Problemet er jo at hvis du har utfordringer med tidsforståelse og du sier at det er ti minutter igjen, så gir ikke det noen mening for barnet.

Ti minutter eller to timer? Begge deler er et hav av tid. De har ikke noe begrep om hva ti minutter vil si. De har gjerne to tidssoner og det er nå og ikke nå. Forvarsel vil da ofte ikke fungere. Ti minutter blir kategorisert som ikke nå. Ergo kan jeg fortsette å gjøre denne aktiviteten jeg holder på med. Og sannsynligvis rett tilbake til hyperfokus.

I en senere artikkel så vil vi se på hva du kan gjøre for å hjelpe ungene til å forstå og håndtere tid på en bedre måte. Det er jo viktig å opparbeide seg en en bedre tidsforståelse.

5. Håndtere overganger

Så er det  det å håndtere overganger da.  Dette er et typisk kjennetegn ved ADD. Det som er viktig å huske på, er at når vi tenker på utfordringer med overganger, er at dette ikke bare gjelder store overganger som å komme seg hjemmefra og til skolen, fra helg til hverdag og andre store overganger. Overganger er det massevis av i løpet av en dag. Og ikke bare er det mange overganger i for eksempel en en morgenrutine men det er også overganger i det å pusse tenner!

Hvem tenker vel på tannpuss som bestående av overganger?! Men det er faktisk ingen enkel sak fordi du må vurdere om du skal ta tannkrem på først eller vann på først. Deretter begynner pussingen. Skal du begynne å pusse oppe, nede, utvendig eller innvendig? Hvor lenge skal du pusse på hver side? Når skal du ta ut tannbørsten for å ta mer vann på og når skal du spytte ut? Alt dette skal gjøres mens du må håndtere å bli forstyrret av andre lyder, lukt og synsinntrykk.

Kanskje kommer det noen inn på badet der du står. Hvordan er det mulig å konsentrere seg da? Da er fokuset borte fra tannpussen med en gang. Og det er krevende å finne fokus på tannpussen igjen.

Så det å pusse tenner er faktisk en operasjon som involverer mange kognitive funksjoner. Dette er funksjoner som vi trenger for å lede og regulere oss selv. For meg er tannpuss eksempelet et godt bilde på hvordan vi skal forstå og ta innover over oss de utfordringene som barna våre faktisk har i det daglige.

6. Behandlingshastighet

Så er det sen behandlingshastighet. Det er dette vi var inne på tidligere. Alt går så treigt. Dette går ikke på vilje, men på at hjernen ikke klarer å prosessere eller behandle inntrykk og informasjon like raskt som en nevrotypisk hjerne.

For de fleste med ADD bruker hjernen lang tid på å behandle informasjonen som kommer inn gjennom sansene.

La oss ta Kaja som eksempel igjen. Moren ber henne om å dekke middagsbordet. Kaja sier ja. Hun har all intensjon om å reise seg opp av sofaen å starte med å dekke bordet. Men innen Kajas hjerne har klart å behandle forespørselen, forstått hva hun skal gjøre og håndtere overgangen, så har allerede moren sagt ifra en gang til. Og en gang til. Og en gang til. Masingen er et faktum. Kaja blir stresset også er det bråket i gang.

Det er derfor viktig at vi som voksne husker at det tar mye lenger tid for dem å gjøre en oppgave enn for andre barn. Dette er særlig viktig når det gjelder skoleoppgaver. Bør eleven egentlig ha like mange oppgaver som andre, når hun bruker mye lenger tid og mye flere ressurser på én oppgave?

7. Arbeidsminnet

Det siste kjennetegnet er lavt arbeidsminne.

Du kan forestille deg arbeidsminne som post-it lapper i hjernen. Den holder orden på ny informasjon, slik at hjernen kan bruke den for å løse en oppgave og kanskje sette det i sammenheng med annen informasjon. Ofte så forbinder vi arbeidsminnet med kortidshukommelsen. Den er imidlertid mer kompleks. Den hjelper også hjernen med å organisere ny informasjon slik at den kan overføres til langtidshukommelsen.

De siste årene har det blitt utviklet flere kommersielle, databaserte treningsprogrammer for arbeidsminnet. Disse hevder å hjelpe elever og studenter med ADHD, dysleksi, språkvansker og dårlige akademiske prestasjoner.

Det er imidlertid gjort interessant forskning som viser at arbeidsminnetrening for barn med ADHD og dysleksi har liten effekt.kje

Avslutningsvis

De syv punktene vi har vært igjennom, er kjennetegn for barn og unge med ADD eller ADHD hovedsakelig uoppmerksom type. Men er også gjenkjennelig for andre med eksekutive utfordringer, som tourettes, autismespekter, angst og traumelidelser. Det er krevende å starte og gjennomføre oppgaver. De strever med konsentrasjon og fokus, bortsett fra når det er noe de er veldig motivert for. De har store vanskeligheter med å forstå tid og håndtere overganger. De har utfordringer med energi og innsats, sen prosesseringshastighet og dårlig arbeidsminne.

Avslutningsvis må det også nevnes at de med ADHD, hovedsakelig hyperaktiv type, har som oftest flere av de samme kjennetegnene. 

Barn og unge med ADD har imidlertid gjerne flere kognitive vansker enn de som er hyperaktive. Det er viktig å være klar over, og tilrettelegge for, de funksjonsvanskene denne gruppen har, fordi de ofte er mer skjult enn for de barna som har utfordringer med aktivitetsnivå.

I en senere artikkel og video vil jeg gå inn på hva vi da kan gjøre for å tilrettelegge for barn og unge med ADD på en god måte.