fbpx

En årsak til at læring er krevende for barn med ADHD

Har du et barn som strever med læring, selv om barnet har god IQ? Dette er vanlig for barn med ADHD, noe som gjør at lærere og foreldre gjerne klør seg i hodet. 

De fleste barn med ADHD, dysleksi, mattevansker og språkvansker strever med arbeidsminne

Arbeidsminne er en grunnleggende mental ferdighet som er viktig både for læring, særlig matte og lesing, og for å gjøre mange daglige oppgaver. Det gjør at hjernen klarer å huske ny informasjon i en kort periode (feks telefonnummer) og er sentralt for å overføre informasjon som skal lagres i langtidshukommelsen. 

Nyere forskning på ADHD viser at arbeidsminnet er viktigere enn man tidligere har trodd for læring og daglig funksjon.

Hva er arbeidsminne

Arbeidsminne er en del av hjernens eksekutive funksjoner. Arbeidsminnet gjør det mulig å huske ny informasjon slik at vi kan bruke den på en eller annen måte.  

Barn trenger dette for å klare å gjøre det bra på skolen. Tenk deg følgende scenario:  Læreren ber klassen om å plusse 21 med 13 i hodet, for deretter å trekke fra 6. Arbeidsminnet gjør at eleven klarer å huske og visualisere tallene som læreren har sagt. Det gjør også at hun klarer å huske hva 21 og 13 er, slik at hun deretter kan ta bort 6. Det er ikke sikkert at hun husker disse tallene i neste time eller 10 minutter senere, men det er greit. Arbeidsminnet har gjort sin kortidsjobb, hun har klart oppgaven som hun ble bedt om. 

Hvordan arbeidsminnet fungerer

Du kan forestille deg arbeidsminnet som hjernens post-it lapper. Den holder orden på ny informasjon, slik at hjernen kan bruke den for å løse en oppgave (som i matte eksempelet over) og kanskje sette det i sammenheng med annen informasjon (til det er det også viktig med oppmerksomhet, en annen eksekutiv funksjon). 

Ofte så forbinder vi arbeidsminnet med korttidshukommelsen. Den er imidlertid mer kompleks. Den hjelper også hjernen med å organisere ny informasjon slik at den kan overføres til langtidshukommelsen. Det er arbeidsminnet som gjør at vi klarer å plassere hendelser i et system eller at vi sorterer forskjellige typer av objekter i kategorier (måke, spurv og kråke har alle samme kategori «fugl»). 

5 måter barn gjør bruk av arbeidsminnet i læringsaktiviteter

1. Informasjon

Det er to typer arbeidsminne: auditivt og visuelt, altså det du hører og det du ser. Mange elever har utfordringer med skriftlige matteoppgaver. Dette er en kompleks oppgave for arbeidsminnet fordi det krever at eleven klarer å huske noen tall i hodet, dekode den skriftlige teksten, finne ut hvilken operasjon han skal bruke og lage et skriftlig svar på problemet. Barn som har utfordringer med arbeidsminnet har vansker med å ta tak i og holde på informasjon. Dette betyr at de har mindre materiale å jobbe med når de utfører en oppgave. For eleven så blir det vanskelig å få tak i nøkkelordene som gir en indikasjon på hvilken operasjon han skal gjøre, samtidig som han må huske tallene som han skal bruke.

2. Beskjeder

Føler du at du at barnet ditt aldri klarer å følge beskjeder? En av årsakene kan være arbeidsminnet. 

Du ber barnet om å sette skoene på plass for deretter å henge opp jakka. Det han gjør er enten bare å gjøre en av oppgavene eller glemme hvem han skal gjøre først (typisk vil han huske det du sier sist (jakka), men ikke skoene.  

Barn er avhengig både av informasjon som blir gitt der og da og informasjon som er lagret i arbeidsminnet for å gjøre en aktivitet. Dette gjør det vanskelig å følge beskjeder med flere steg. Det blir rett og slett vanskelig å huske hva som kommer, samtidig som de skal følge den beskjeden som nettopp kom. 

For eksempel så kan det være en elev som har utfordringer med å mentalt gå tilbake og huske hvilken setning læreren ville ha skrevet ned samtidig som han også skal klare å stave ordene i setningen.  Jeg ordnet nettopp opp i en aldri så liten «krise» mellom min mann og datter. Pappaen hadde gitt en tydelig beskjed. Han passet på at han hadde øyekontakt, samtidig som han ga beskjeden. Problemet var bare at problemet innehold flere ledd. Mens du går ut og leker nå, drar jeg og storesøster på en sykkeltur, så det er ikke sikkert vi er hjemme når du kommer hjem. Etter lunsj drar vi på stranda.  

Da jeg snakket med lillesøster var hun helt fra seg fordi de to andre hadde dratt på sykkeltur og hun ikke fikk være med. «Men Pappa sa det til deg» sier jeg. «Nei» sier lillesøster «han sa bare at vi skulle dra på stranda etter lunsj«. Hun hadde altså bare fått med seg det siste leddet i setningen.  

En viktig tommelfingerregel er derfor kun gi en beskjed av gangen (i dette tilfellet kunne med fordel dagen vært skrevet ned også), og be barnet gjenta beskjeden, slik at du er sikker på at den er forstått. 

3. Oppmerksomhet

De eksekutive funksjonene har ansvar for både arbeidsminnet og for å holde fokus og konsentrasjon. Arbeidsminnet hjelper barn å huske hva de skal fokusere på. Ta for eksempel et langt divisjonsstykke. Barnet trenger arbeidsminnet ikke bare for å komme med svaret, men også for å konsentrere seg om alle stegene som er involvert i det å faktisk komme frem til riktig svar.  

Barn som har utfordringer med arbeidsminnet har vansker med å klare å holde fokus på oppgaven slik at han kommer til det endelige resultatet. Et annet eksempel er når du ber barnet å gå ned på rommet for å hente noe, og innen barnet har kommet ned, så har han glemt hva han skal hente. 

4. Lære å lese

Arbeidsminne er sentralt i mange av de ferdighetene barn trenger for å lære å lese. Auditivt arbeidsminne gjør at barn klarer å holde fokus på en lyd lenge nok til å si neste ord. Visuelt arbeidsminne hjelper barn å huske hvordan disse ordene ser ut slik at de kan huske det gjennom resten av setningen. 

Når barnet har disse ferdighetene gjør det at de slipper å lese høyt hvert ord de ser (de klarer å lese inni seg). Det hjelper dem å lese uten å måtte stoppe  opp for å kode hvert ord og de leser flytende. Noen voksne med ADHD, eller andre utfordringer med eksekutive funksjoner, beveger leppene når de leser inni seg, dette er på grunn av utfordringer med arbeidsminne.

5. Lære matematikk

Det å kunne klare å løse matteproblemer er en rekke ferdigheter som bygger på hverandre som byggeklosser. 

Klossene i bunnen er de viktigste evnen til å kjenne igjen og reprodusere mønstre. Det er grunnlaget for neste kloss som er å se mønstre i tall for å kunne klare å løse og huske grunnleggende matematiske fakta.  Deretter så lagrer barnet informasjon om et problem, så bruker de den informasjonen til å skape en sekvens for å løse problemet. Dette fører deretter til å kunne klare å huske matematiske formularer.  

Det som gjør at klossene velter, er evnen til å huske, sekvensere og visualisere informasjonen, og alt dette er veldig krevende for barn med svakt arbeidsminne.  

Utfordringer med arbeidsminnet gjør det vanskelig for barna å bruke informasjonen de får på skolen. Tilbake til eksempelet innledningsvis, så kan kanskje eleven huske tallene læreren sa: å plusse 21 og 13. Men hun vil ikke kunne klare huske hva hun skal gjøre med dem, eller så vil hun ikke klare å holde på summen 34 slik at hun kan trekke fra 6.

Tiltak for å lette arbeidsminne

Nyere forskning viser at minnetreningsoppgaver har liten effekt for å gjøre det bedre på skolen eller forbedre kognitive ferdigheter. 

Det finnes mange måter å tilrettelegge for barn som har utfordringer med arbeidsminne. Jeg skal ikke gå mye inn på dette nå, men eksempler er å be barnet gjenta beskjeden du har gitt, skrive ned beskjeder, skrive ned en matte operasjon trinn for trinn, oppmuntre til aktiv lesing (skrive notater, streke under osv). Det er også mange spill som trener arbeidsminnet.