fbpx
hvorfor lyver barn

Av CECILIE FLO JAHREIE

Alle barn lyver. Det kan være fortvilende, også vet du ikke helt hva du skal gjøre med det. I denne artikkelen vil du lære den typiske reaksjonsmåten og hvorfor den ikke funker. I tillegg vil du gå en god metode du kan prøve i stedet.

Hva ønsker vi oss?

Vi ønsker ærlige barn. Barn som ser verdien i det å være ærlige. Vi ønsker oss barn som ikke har behov for å lyve. 

hvorfor lyver barn med adhd?

Som alle barn, er det flere årsaker til at barn med ADHD lyver, men her vil jeg gi deg fire av de vanligste grunnene:

1. Impulsivitet

Den kanskje vanligste årsaken at de er så impulsive, så de tenker ikke før de handler eller sier noe. Plutselig er det sagt eller gjort, også kan de tenke etterpå:

«Oisann – dette her var kanskje ikke så veldig lurt»!

Men da er det liksom for sent.

2. Forståelse for konsekvenser av egne handlinger

Litt i samme gata finner vi årsak nummer to: at barnet ikke forstår konsekvensene av sine egne handlinger. Dette henger gjerne sammen med impulsiviteten, men kan også opptre alene.

3. Barnet er redd for konsekvensene

Det kan også være at de lyver fordi de er redde for at vi som foreldre skal bli sinte for noe de har gjort. På den måten blir det tryggere å lyve, fordi de er redde for å få kjeft.

4. Forsvar

Mange barn lyver for å forsvare seg selv. Spesielt når barnet blir konfrontert med konsekvenser, kan denne typen løgn opptre. Det er ingen som liker å tape ansikt.

Hvordan møter vi vanligvis et barn som lyver?

Den vanligste måten å takle det på, er dessverre en måte som ikke fungerer. Jeg vil fortelle deg om den, slik at du kan kjenne den igjen, og jobbe for å fjerne den fra din hverdag som forelder.

Dette funker ikke

Det hjelper ikke å si at «ok, når du har løyet til meg, som du ikke har lov til, da tar jeg I-paden din.» Dette gir barnet en konsekvens, en straff, for å ha løyet.

Veldig mange foreldre forsvarer denne måten å takle uønsket atferd på, med at det slett ikke er en straff, men en konsekvens.

«Det spiller veldig lite rolle om du kaller det en konsekvens, all den tid barnet opplever det som en straff». (Stort  sitat)

En slik måte å takle den negative adferden på, i dette tilfellet løgn, viser at vi gir straff på områder som ikke har noe med det som har skjedd å gjøre. Det er jo ingen sammenheng i det hele tatt!

Intensjonen med å gjøre disse koblingene er, for de fleste foreldre, at barnet skal tenke seg om neste gang det får lyst til å lyve. At det da skal trekke koblingen til at de ikke ønsker den samme konsekvensen.

Typisk for hjernen til en med ADHD er jo nettopp impulsiviteten og at det er vanskelig å se konsekvensene av egne handlinger. Tror du virkelig barnet vil sette seg ned å vurdere, eller i det hele tatt tenke på den I-paden neste gang det detter ut en løgn? Ja, jeg sier detter ut, for det er jo det som skjer.

Denne måten å takle uønsket atferd på, med straff, har ingenting for seg.

så hva skal vi gjøre når barnet lyver?

Hvis du ikke skal ha behov for å lyve, må du være i trygge omgivelser. Derfor er dette det første vi må sørge for, om vi ønsker at våre barn skal slutte å lyve for oss.

«Trygge omgivelser kjennetegnet av takhøyde, rom og tillit. Rolige og trygge voksne som aksepterer forklaringer og atferd, er viktig for at barna ikke skal lyve»

Trygge omgivelser kjennetegnes av takhøyde, rom og tillit. Rolige og trygge voksne som aksepterer forklaringer og atferd, og kan opptre veiledende. Være en støtte for barnet.

Det jeg vil at du skal gjøre neste gang du tar barnet ditt i å lyve, er å sette deg ned og snakke med barnet.

Vær nysgjerrig, og still gode spørsmål som:

  • Hva var det som gjorde at du sa dette nå, i stedet for det som var sant?
  • Hvorfor var det vanskelig for deg å si det som var sant?
  • Hva kan du gjøre neste gang du har lyst til å lyve?
  • Hva kan jeg gjøre annerledes sånn så du kan si sannheten til meg?

På denne måten kan du kartlegge hvorfor barnet lyver i ulike sammenhenger, og legge til rette for at det ikke trenger å lyve til deg. Du jobber rett og slett i riktig retning for å få et barn som lyver mindre til deg.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email