fbpx

De 4 tips til en god familiehverdag

Foreldre til barn med ADHD eller andre utviklingsforstyrrelser, har gjerne en krevende hverdag med mye mas og stress. Alt de ønsker, er en god familiehverdag sammen med familien. Bare det å oppleve en hyggelig middagsstund! Men noen ganger kan selv det virke helt umulig å få til.

De vanligste områdene foreldre til barn med ADHD strever med

Som foreldre til barn med ADHD og andre utviklingsforstyrrelser, er det gjerne mange hverdagsutfordringer som ikke ikke er så fremtrendende for andre familier.

Lese mer om de nevrologiske utfordringene som barn med ADHD har. 

De vanligste områdene er:

  • Organisering
  • Familiedynamikk
  • Logistikk
  • Skoleutfordringer
  • Impulsivitet og følelsesregulering
  • Andres meninger og forventninger. 

For å få en god hverdag, er det viktig å jobbe med en ting av gangen. Min erfaring er at det er krevende for foreldre å velge ut et område å fokusere på. «Vi har jo utfordringer på alle, hvordan kan jeg da velge ut én» er det mange som spør.»

for å oppnå endring er det to ting som er viktig

  1. Sett deg mål: Hva ønsker du? Hva er viktig for deg? Hva ønsker du for familien din? Hvordan ønsker du at dere har det?
  2. Spesifiser: Hvor trenger du å starte for å få en god hverdag? Når du har bestemt deg for hva du ønsker, så velg du ut hvilket område som vil gjøre en størst forskjell for deg. Hva er viktig for deg for å starte med? Hva vil gjøre størst forskjell. Dette er det området du starter å jobbe med.

Foreldres største ønske

I oppstartssamtalene med foreldrene jeg jobber med, ser jeg at det er noen felles utfordringer og ønsker som går igjen.

Mange av foreldrene jeg jobber med, nevner  en rolig og harmonisk hverdag når de forteller hva en god familiehverdag betyr for dem. Dette er jo generelt og vagt, så i samtalene med kundene, spesifiserer vi hva det betyr for dem. Hvordan vet du at du har den hverdagen du ønsker? 

4 tips for en god familiehverdag

Det er oss foreldre som er nøkkelen for å få en god hverdag. Her er 4 tips som er viktig å være bevisst på. 

1. Være stødig og trygg som forelder

Flere foreldre opplever at de er utrygge i krevende situasjoner. Særlig er det relatert til sinne- og frustrasjonsutbrudd. Skal jeg si ja eller nei? Hvor setter jeg grensene? Hva gjør jeg i et frustrasjonsutbrudd?

Foreldrene bekrefter at de har mange eksempler på at de håndterer det bra, og at de føler seg trygge. Da følger de ofte magefølelsen sin. Utryggheten kommer ofte når andres stemmer kommer inn i hodet. Hva alle andre måtte mene om hvordan du bør håndtere situasjonen. 

I de situasjonene når foreldrene blir utrygge, så mister de fokus på barnet og barnets behov. I stedet så rettes blikket utover, i en søken etter hvordan jeg bør håndtere det. Men svaret finner du jo egentlig hos barnet og deg selv. Det er når du er trygg i deg som forelder at du kan få den gode hverdagen du ønsker. 

2. Ta vare på deg selv

Det andre området som går igjen, er å ta vare på seg selv. Foreldrene setter barna og alt annet før seg selv. 

Mange uttrykker behov for å slippe stresset og roe seg ned, ta ting i saktere tempo. Erfaringen min er at det å ha korte pustepauser i løpet av dagen og det å lytte innover, hva har jeg behov for nå? Det er noe som tar liten tid, men som gjør en stor forskjell. For hvordan er det mulig å ha en god familiehverdag om du ikke fyller på din egen tank? 

Få tips om hva du kan gjøre når mammalivet blir tøft her. 

god familiehverdag

3. Grensen mellom å hjelpe og pushe

En tredje gjenganger er at foreldre enten hjelper ungene for mye eller så pusher de for hardt. Ingen av delene er heldig for barnet. Hjelper du for mye, blir barnet uselvstendig, og lærer ikke ferdigheter som det er helt nødvendig at de lærer. Pusher man for mye, kommer barnet lett over i en panikksone, som kan føre til liten tro på seg selv og dårlig selvfølelse. 

Det som er krevende for foreldre til barn med ekstra utfordringer er å finne den sonen der du støtter og veileder, i stedet for å hjelpe eller pushe. Dette hjelper barnet å bli trygg på deg som forelder. 

4. Tydelighet og forutsigbarhet

Dette fjerde området, er relatert til de foregående. Mange opplever at de tror at de er tydelige, at de gir gode beskjeder og har stor grad av forutsigbarhet, men at de ikke er nok for barnet. Barnet har rett og slett ikke forstått beskjeden på samme måte som foreldrene. 

når en god hverdag er krevende å oppnå

Disse fire områdene er noe som er mer krevende for oss som er foreldre til barn med ADHD og andre utfordringer. Nettopp fordi vi har barn som har en hjerne som er koblet annerledes enn en nevro-typisk hjerne. 

Det er også områder som vil gjøre en stor forskjell for å ha en god familiehverdag. Uansett hva det betyr for deg. 

Hva med deg? Hva er ditt største ønske, og hva  er de viktigste grepene du kan ta for å komme dit?