fbpx

Det viktigste du må fokusere på når barnet har dårlig atferd

Da jeg for flere år siden fikk høre om Roos Greene og leste boken «Eksplosive barn», ble jeg endelig kjent med et perspektiv som støttet magefølelsen min om at konsekvenser og belønning ikke er veien å gå for å møte dårlig atferd hos barn på en god måte, og spesielt ikke barn med ADHD, autisme og tourettes. 

Jeg stakk fingeren i jorda og innså at jeg hadde møtt døtrene min på en gal måte. Det var nødvendig å oppdatere mitt tankesett om ADHD og autisme. Jeg måtte akseptere og forstå min datters nevrologiske utfordringer og lage strategier for alt min datter skulle mestre til tross for utfordringene. 

Setningen til Roos Greene som brant seg fast i hodet mitt, var: «Kids do well if they can» Ikke når de kan, ikke om de velger, men om de kan! 

Hva betyr det? 

Finn det underliggende problemet til barnets atferd

Når vi ser på barnets atferd, fokuserer vi på feil sted. Da er vi opptatt av symptomet, og ikke problemet. På samme måte hvis barnet ditt har feber. Feberen er ikke problemet i seg selv, men et symptom på sykdommen som herjer i kroppen.  Som foreldre og voksne rundt barna er det derfor helt nødvendig at vi finner det underliggende problemet. Det er det vi må fokusere på for å møte barna på en god måte og for å oppnå endring.  

Unger velger ikke å ha en negativ atferd, dårlig humør eller å være trassig. På samme måte som at ingen velger å ha lesevansker, er det ingen som velger de atferdsutfordringene som kommer med ADHD.  Barn med ADHD har en utviklingsforsinkelse. De har enda ikke utviklet den evnen som trengs for å være fleksibel og frustrasjonstolerant.

Hva kommer atferden av

Atferden er symptomet på et underliggende problem. Hva er så det underliggende problemet? 

Nevrologisk – hvordan hjernen fungerer

Det første er nevrologisk. Altså hvordan hjernen til barnet fungerer. Barn med ADHD, autisme og tourettes har nervebaner som er koblet sammen på en annen måte, noe som gjør at personene har en annen hjerneaktivitet.  De nevrologiske utfordringene viser seg først og fremst i frontallappen, med eksekutive dysfunksjoner, dårligere kobling mellom høyre og venstre hjernehalvdel og mellom frontallappen og den primitive delen av hjernen.

Hvordan voksne møter barnets atferd

Den andre utfordringen er hvordan vi reagerer og møter barnet. I min fortvilelse googlet jeg alt for å finne ut hvordan jeg kunne «fikse»  min datters atferd. Med disiplin og strenge, faste grenser skulle jeg få henne til å forstå at atferden ikke var tillatt. Jeg prøvde timeout, belønning og konsekvenser.  Atferden ble verre.  Jeg skjønte at jeg stilte de gale spørsmålene og gjorde de gale tingene. 

Med vår måte å møte henne på, gjorde vi stresset større og atferden verre. Vi glemte å være nysgjerrig. Så ikke bak atferden og glemte de nevrologiske utfordringene. 

Vi glemte å spørre det viktige spørsmålet «Hva er årsaken til denne atferden?» . I stedet gikk vi ut i fra at hun ikke ville. Vi glemte at kanskje er det fordi hun ikke kan. Vi hadde urealistiske forventninger og gikk ut i fra hva barn på samme alder klarer. Da må det gå feil da.

De viktigste endringene vi gjorde

  1. Vi endret vårt tankesett fra «hun vil ikke» til «hun kan ikke»
  2. Forsto og aksepterte henne og hennes følelser 
  3. Trakk fra 3-5 år og møtte henne med realistiske forventninger

Det er alltid en grunn til en hver atferd. Når du handler etter det, vil du umiddelbart bli mer nysgjerrig og automatisk møte barnet på en annen måte. Bruk et «scaffolding» prinsipp der du støtter og veileder steg for steg, slik at barnet har mulighet til å håndtere hva som er forventet av dem.

Barn ønsker å lykkes. Hvis de ikke gjør det, er det et relasjonsproblem, ikke et atferdsproblem

Jeg lover deg. Den viktigste endringen du kan gjøre for å endre dynamikken i familien, er å endre tankesett. 

Ønsker du steg for steg hjelp og veiledning til å gå fra uendelige kamper til å være rolig og trygg så familien kan trives sammen? 

Da må du melde deg på workshop. Du får blant annet en plan for hva du bør gjøre i utfordrende situasjoner.