fbpx

6 strategier for å hjelpe barn med sinneutbrudd

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

En hovedutfordring for barn med ADHD og lignende nevrologiske utfordringer er å klare å regulere tanker, handlinger og følelser.Dette fører til at barna kan få sterke sinneutbrudd. Utbruddene kan hovedsakelig være verbale, eller det kan være fysisk, med slag og spark. 

Jeg erfarer at foreldre blir veldig usikre i møte med barnas sterke temperament. Dette merker gjerne barna, og vår usikkerhet kan lett gjøre at atferden forverres. 

Jeg har tidligere skrevet om hva som er mulige årsaker til sinneutbrudd. I denne artikkelen tar jeg for meg hvordan du best håndterer det før, under og etter et utbruddet

Før et sinneutbrudd: Hva trigger barnet ditt

Hva er det som trigger barnet ditt? Har barnet kortere lunte på visse tider på dagen, eller etter visse aktiviteter? 

Det er lurt å observere barnet og skrive ned slik at du ser mønsteret i utbruddene. Det å bruke en triggerdagbok er et godt tips for å få klarhet i hva som trigger.

 • Hva har skjedd rett før utbruddet?
 • Når skjer det?
 • Hvor skjer det?

Husk også å observere og notere positiv atferd. Når vi vet hva som går bra og hvorfor, er det mye lettere å jobbe med utfordringene. 

Det å vite hva som er utfordringene kan hjelpe barnet å bli bevisst problemene og kan hjelpe deg å snakke med barnet om det som er utfordrende. Ofte så kan det være så enkle ting som at det er lenge siden hun har spist eller drukket eller at hun er trøtt.

Det å hjelpe barnet å legge merke til slike grunnleggende behov er et viktig første steg.

Under et sinneutbrudd

Det aller vanskeligste er gjerne hva du skal gjøre under barnets sinneutbrudd. 

Det er imidlertid kun fire ting som du trenger å gjøre. Kanskje ikke så lett når du står der, men dette er ting du kan øve på når alt er rolig:

 1. Vær rolig selv
 2. Sett ord på det du ser
 3. Vis empati
 4. Hjelp barnet til å bli rolig

Vær rolig selv

Den vanskeligste delen med å håndtere barnets sinne er gjerne å være rolig selv. Foreldre til barn med utfordringer kjenner ofte på mye stress. Barn, familie og jobb kommer gjerne i første rekke også setter du seg selv til sist.

Det er flere utfordringer med dette, både for din egen del, men også for barna dine. Jeg vet ikke med deg, men jeg er ikke den beste versjonen av meg selv når jeg er sliten. Da er gjerne lunta kort og det er krevende å beholde roen. 

Er vi slitne er det naturlig nok krevende å regulere eget temperament. Barn gjør som vi gjør, ikke som vi sier. Hvordan kan vi få barnet til å regulere temperamentet sitt, hvis vi selv har utfordringer med å regulere oss selv?  

Å jobbe for å bli mer rolig selv, tar selvfølgelig tid. Men med en konsistent praksis, der du gjør litt hver dag, vil du fort merke stor forskjell. Hva kan du gjøre i dag for å senke stresset i hverdagen?  

I mellomtiden, øv deg på å gå ut av rommet når du kjenner at uroen og stresset bygger seg opp inni deg, sett gjerne ord på det overfor barnet («nå kjenner jeg at jeg blir irritert/sint osv. Jeg går ut nå for å roe meg ned og kommer tilbake igjen når jeg er rolig»).

Forklar hva du ser

Når barnet er midt i et utbrudd, er barn med ADHD gjerne ikke oppmerksom på hva som har gjort dem sinte, og de er heller ikke oppmerksom på egen atferd eller følelser. Mange foreldre sier at de ikke kommer inn til barnet sitt. «Jeg spør og spør hva det er, men han vil ikke svare. Jeg kommer ikke inn til han!» 

Husk at det er ikke fordi barnet ditt ikke vil snakke med deg om det, men barnet har ikke ord for å fortelle det. Derfor kommer det til uttrykk som sinne. Du hjelper barnet ditt til å identifisere egne følelser ved å si rolig «Du ser veldig sint ut» eller «Du hever stemmen til meg». Dette gjør at det på sikt vil gjøre det lettere for barnet å kjenne igjen og sette ord på følelsene sine.

6 strategier for å hjelpe barn med sinneutbrudd

Vis empati for å utvikle empati

Empati handler ikke bare om omsorg. Det handler også om å kunne se og forstå andres perspektiv. Barn og unge med ADHD kan ofte ha mye omsorg (særlig for yngre barn, eldre og dyr), men de har gjerne utfordringer med å skjønne at ikke alle ser og oppfatte ting på samme måte som seg selv.  Det å vise barnet at du forstår henne kan hjelpe med å forstå din side av saken. Du kan si noe som : «Du er ikke en morgenperson, og du kan bli litt gretten når du våkner. Jeg kan se at du føler deg frustrert. La oss snakke om det etter at du har spist frokost».

Hjelp barnet å bli rolig

Når barnet først har fått et sinneutbrudd, ja, da er det ikke tiden å fokusere på årsaken til problemet. Det spiller ingen rolle hvilke ord du bruker, barnet tar det ikke inn. Det spiller ingen rolle hvor ulogisk det er, hvor mye redselen bare er innbilning. 

Når utbruddet er et faktum, er ikke problemet et tema. Derfor, i sinneutbruddet har du bare én eneste oppgave, og det er å hjelpe barnet ditt til i å roe seg ned. Det å fortsette å mase og krangle om lekser når barnet er sint og frustrert, har liten effekt. Det vil antakelig bare gjøre vondt verre. 

Snakk med rolig stemme og vis forståelse og empati (ja, jeg kan forstå at det er vanskelig). I et sinneutbrudd er min oppgave (etter jeg har fått meg selv rolig), å roe ned henne. Jeg minner meg på at dette kan hun ikke noe for, det er antakelig skremmende for henne også. Ønsker hun mitt nærvær, puster dypt og rolig og stryker henne over håret. Vi sitter der så lenge det er nødvendig. Bruker jeg ord, er det bare «det går bra, mamma er her«. Min intensjon er klar. Jeg vet og er trygg på at min ro etterhvert vil smitte over på henne. Og jeg vet at det kan ta tid, og den tiden er det helt avgjørende at jeg nå bruker. Det er derfor du ikke kan fake en ro. 

Etter et sinneutbrudd: Snakk om episoden

I utbruddet er tenkehjernen slått av. Det vil si at det ikke er mulig å henvise til fornuft. 

«Ingen læring skjer uten ro»

 Dere snakker om episoden når alle er rolige. Det kan ta noen få minutter eller det kan ta noen timer. La det ta den tiden det tar. Det viktigste er å være sikker på at alle er rolige før dere skal gå igang med å snakke om det som har skjedd. 

Gå i dialog og snakk om:

 • Hva skjedde? 
 • Hva var årsaken? 
 • Hva kan han gjøre annerledes neste gang? 
 • Hva kan du gjøre annerledes? 

Hvis du virkelig skal klare å løse problemet, må du ha barnet ditt med på laget. 

Samarbeid med barnet ditt for å finne en løsning som kan fungere for alle. Bruk humor, motivasjon og oppmuntring for å løsne situasjonen. Det å  gi barnet verktøy for å legge merke til og håndtere eget sinne, kan imidlertid gi dere begge kontroll over situasjonen. Ved å hjelpe barnet og ungdommen til å forstå og håndtere eget sinne, fører ikke bare til en endring for familien. Viktigst av alt er at det bidrar til å øke barnets selvfølelse og hjelper henne å lykkes og føle mestring på ulike arenaer i livet.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin