fbpx
skolehverdag i en pandemi

TIPS FOR EN BEST MULIG SKOLEHVERDAG I EN PANDEMI

Hvordan får vi en best mulig skolehverdag i en pandemi når vi har barn som trenger stabilitet og forutsigbarhet?

Hva gjør du når verden rundt familien skaper komplett kaos hos tenåringen din? Når de faste rammene ikke er faste lenger og alt «det vanlige» går i tusen knas? Når skolesituasjonen som tidligere gikk greit, nå har blitt et kjempeproblem?

EN SKOLESITUASJON SOM IKKE FUNGERER​

«Han hadde stormet ut fra klasserommet. Igjen. Frustrasjonsutbrudd, ADHD og ungdomstid. Hormoner.

Han hadde gjemt seg unna og knust et eller annet. Jeg har mistet oversikten over hvor mye han har knust. Hvor mange ganger de har ringt».

Moren som satt foran meg på kontoret var fortvilet.

Skolesituasjonen med sønnen var vanskelig, og det var tydelig at det gikk inn på moren. At hun på en eller annen måte tok på seg ansvaret.

Pandemien ødela alle skolens rutiner​

Situasjonen hadde kanskje alltid vært vanskelig. Men nå, etter at pandemien hadde røsket alle ut av rutinene gjentatte ganger, og reglene ble endret hele tiden, hadde alt eskalert.

Bruken av vikarer på skolen hadde økt fordi det minste snufs eller host gjorde at de måtte være hjemme. Den stabile massen av voksne som kjente klassen var mindre stabil, og det endret både læringsmiljø og trygghet for elevene. Den skjøre, sosiale dynamikken hadde kollapset fullstendig, og akkurat hennes sønn klarte ikke uttrykke det verbalt.

Derfor hadde den negative oppførselen blomstret. Blitt mer fysisk enn tidligere. Episodene hadde kommet hyppigere og hyppigere.

En trygg skolehverdag

Moren lurte på hvordan hun best kunne gjøre barnet sitt trygt i en situasjon som tydelig opplevdes som utrygg for han. Hvordan skulle hun, i samarbeid med skolen, sørge for at de kom inn på riktig spor igjen.

Jeg hørte på frustrasjonen rundt skolesituasjonen, og kunne heldigvis berolige henne med at jeg hadde hørt mye av det før. I min 4 år i ADHD-Veilederen har det vist seg at samspill mellom skole og hjem er noe av det mest komplekse vi har å jobbe med.

3 tips for et godt skole-hjem samarbeid

Det er vanskelig når rammene ikke defineres av oss som foreldre. Og spesielt når det skjer ting vi ikke har mulighet til å påvirke.

Dette er de beste rådene jeg har å gi henne, og andre foreldre i samme situasjon:

1. Gode rammer og rutiner

Det er en trygghet og forutsigbarhet i gode rammer og rutiner. Selvom det ikke alltid går som planlagt rundt oss, så ha gode rutiner hjemme. 

Ha en samtale med skolen på hvordan de kan gi barnet en mest mulig forutsigbar hverdag i det uforutsigbare. 

Ram inn en skoledag ved å være tydelig på:

  • Hvem skal jeg gjøre det med
  • Hva skal jeg gjøre
  • Hvordan skal jeg gjøre det
  • Når skal jeg gjøre det
  • Hvorfor skal jeg gjøre det

2. Mestring av uforutsette hendelser

Det eneste som er sikkert i denne pandemien er at det vil skje uforutsette hendelser. Skolen går fra «gult» til «rødt» nivå og det blir delvis hjemmeskole, en i klassen er påvist covid og barnet ditt kommer i karantene. 

Vær forberedt og ha en plan B og C, slik at dere er forberedt. 

3. Ha fokus på det som er viktigst

Det er viktig å erkjenne at ved store endringer i læringsmiljø og rammer, kan det slå uheldig ut for barna våre. Kanskje spesielt for oss som ikke har nevrotypiske barn.

Det som har hjulpet meg mest i denne perioden, er å spørre meg selv «hva er viktigst?«. Er det skole eller er det at barnet har det bra og at vi har det bra sammen?

Svaret på dette spørsmålet har vært min veiviser de siste månedene.

Vit at du ikke er alene. Vi er mange foreldre som står i de samme utfordringene.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin